توافقات مرکز گسترش با شبکه ی"آرته"در بازار فیلم جشنواره ی کن


مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با رئیس بخش بین المللی شبکه ی تلویزیونی"آرته"فرانسه در بازار فیلم جشنواره ی کن، توافقاتی درباره ی نمایش فیلم های برگزیده انجام داد.
طی مذاکرات حضوری نماینده ی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با"آندره دو مارژوری"رئیس بخش بین المللی شبکه ی تلویزیونی"آرته"فرانسه در غرفه ی این مرکز در بازار فیلم جشنواره کن، توافقاتی پیرامون نمایش فیلم های برگزیده، برپایی ورک شاپ حاصل گشت. رئوس توافقات به عمل آمده با شبکه ی آرته فرانسه، به این شرح است:"نمایش 8 فیلم مستند تولیدی شبکه آرته فرانسه در بخش ویژه ای با عنوان "آرته" Arte در سومین جشنواره ی بین المللی سینما حقیقت، فراهم آوردن امکان نمایش فیلم های مستند ایرانی از شبکه ی آرته، برگزاری ورک شاپ تخصصی و میزگرد پیرامون تولید و تهیه فیلم مستند و"تولید مشترک"با حضور تهیه کنندگانی از شبکه آرته در جشنواره سینما حقیقت، اختصاص یک غرفه به شبکه آرته در"بازار فیلم مستند"جشنواره ی سینما حقیقت و دعوت از خریداران این شبکه به منظور حضور در بازار فیلم مذکور و معرفی شبکه ی آرته در یک صفحه ویژه ی کاتالوگ جشنواره سینما حقیقت."سومین جشنواره ی بین المللی سینما حقیقت، طی روزهای 23 تا 28 مهرماه 1388 در تهران برگزار خواهد شد.

 

منبع: فارس  | تاريخ: 1388/02/28
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد