برنامه‌ی کامل جشنواره‌ی سینما حقیقت


برنامه‌ی روز دوم تا ششم سینما فلسطین سالن شماره۱:
سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس ۱۱
۱- زغال سوزان ک: پیو‌تر زوتروویچ ۱۵
۲-که سرمایه زندگانی است ک: محمد جعفر باقری نیا ۲۲
۳- همای ادب ک: بیژن شکرریز ۵۳
سانس ۱۳
۱- ایواری‌ای واری (بلای باران) ک: مریم طالبی انارکی-عفت آب ۲۵
۲- پارسیاد ک: حمید کلجه‌ای ۴۲
۳- ارتفاع امید ک: کیوان محمدی۲۴
سانس ۱۵
۱-جعبه سیاه ک: محمد رضا اسلاملو ۸۰
۲- بهزاد بدون مجوز کک محمد صادق اسماعیلی ۲۸
سانس ۱۷
۱- از شوش تا لوور پاریس ک: پژمان مظاهری پور۴
۲- تهران شمالغربی ک: مصطفی شیری۱۰
۳- بلند گو‌ها برای چه کسی به صدا درمی آیند ک: حمید عسگری۱۶
۴- البرز ک: منوچهر طیاب۶۰
سانس ۱۹
۱- سرزمین خانه خورشید ک: فرهاد ورهرام ۶۲
۲- کدام آزادی ک: عباس لاجوردی طوسی ۵۰
سانس ۲۱
۱- نویسنده بودن ک: مصطفی آل احمد ۹۷
چهار شنبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۱۱
۱- جایی که زندگی می‌کنیم ک: مرتضی پایه‌شناس ۴۵
۲- قلمرو زنان ک: داحنا ابو راحمه ۵۴
سانس ۱۳
۱- گوناپای جنوبی ک: جینوس ریچارد ۲۳
۲- برزه ک: یوسف محمود‌پور ۱۷
۳- سروازم و جنوزام ک: مرجان اشرفی‌زاده ۴۷
سانس ۱۵
۱- گاندو ک: مازیار مشتاق گوهری ۵۶
۲- بهشت امیر طیبی –عباس ایمانیان ۳۰
سانس ۱۷
۱- شهر پولکی ک: محسن خانجهانی ۵۲
۲- کومدا باند صدا برای زندگی ک: کلودیا بونهوف ۵۲
سانس ۱۹
۱- بانوی ایرانی ک: محمد رضا رحمانی۴
۲- افسانه آب ک: محمد اسلامی۱۲
- نشانی ک: سیامک کاشف آذر-مجید اسماعیلی۱۷
۴- مجنون ک: محمد علی فارسی۵۶
سانس ۲۱
 قدرت سیاه ک: گوران هونواونس ۹۰

پنج شنبه ۹۰/۸/۱۹
سانس ۱۱
۱- نامه ۲۶ آبان ۵۹ ک: مرتضی پایه‌شناس ۳۸
۲- ترانه‌های جنگ ک: تریستان چیترو سچک ۵۲
سانس ۱۳
۱- پرتره: سپ کوپی ۵۳
۲- بازگشت ناو شکن ک: نصیر درویش وند ۵۰
سانس ۱۵
۱- شاه رخ ک: وحید زارع‌زاده ۵۲
۲- در بهشت نیستیم نیتازیراژ ۴۰
سانس۱۷
۱- قربانی ک: صابر فرزانه وش ۲۱
۲- مشتی اسماعیل ک: مهدی زمانپور کیاسری ۳۹
۳- بود شیر (شیر سنگی) ک: مهدی الیاسی ۲۹
سانس ۱۹
۱- هور ک: احمد فیضی ۱۳
۲-آخرین روزهای زمستان ک: مهرداد اسکویی ۵۲
۳- باغ امیدک: آنتونیو نمارتا ۲۳
سانس ۲۱
 جنبش راستا ک: هلن لی ۹۰

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۱۱ تعطیل
سانس ۱۳ تعطیل
سانس ۱۵
۱- چهار سوق ادیان ک: رضا محمدی ۳۱
۲- بهار‌گاه ک: محمد علی هاشمزهی ۲۹
۳-د وار صائب رماوندی ۲۹
سانس ۱۷
۱- چهل سال عاشقی ک: حسن جعفری ۲۰
۳- چشم پناه ک: محمد مومنی ۳۱
۴- مصر در هجده روز ک: احمد صلاح سونی –رمضان صلاح ک: ۴۵
سانس ۱۹
۱- فرشته‌ای روی شانه راست من ک: آزاده بیزار گیتی ۴۷
۲- تمرسون و تمرسون ک: ویکتوریازیمانسکا ۵۲
سانس ۲۱
بانوی مبارز ک: پناه برخدا رضایی ۹۰

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس ۱۱
پیش آهنگان المهدی ک: برونو اونمر ۸۰
سانس ۱۳
۱- عادت می‌کنیم محسن استاد علی ۵۰
۲- همه چیز به خیر گذشت ک: آدرین اندر ۵۱
سانس۱۷
ستاره‌ها ک: گروهی ۹۰
سانس۱۹
۱- از بلاگ تا پلاک ک: مصطفی خسروی ۲۱
۲- ماهی کور ک: حسین سپهوند ۳۵
۳- وضعیت ک: امین اکبری‌نژاد ۳۳
سانس ۲۱
۱- آسیایی‌ها به غزه می‌روند ک: سعید فرجی ۸۵
۲- نسار ک: کیومرث سرشار ۱۷
سانس ششم اختتامیه

برنامه‌ی روز دوم تا ششم سالن شماره ۳ سینما فلسطین:
سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس۳۰: ۱۰
۱- امیر جلال الدین چخماق ک: مینا مشهدی مهدی۴
۲- سفره‌ای برای شادی ارواح ک: پرویز رستمی۱۱
۳- اینجا اتابک است ک: احمد ظریف رفتار۱۵
۴- یادداشتهای یک پیاده ک: وحید چاووش۶۰
سانس ۳۰: ۱۲
۱- مشق لیلی ک: آذر سهرابی ۱۸
۲- خانه من ک: محسن امیر یوسفی ۵۲
۳- پاکستان سایه‌های اندوه ک: وحید زارع‌زاده ۲۰
سانس ۳۰: ۱۴
۱- عادت می‌کنیم ک: محسن استاد علی ۵۲
۲- همه چیز به خیر گذشت ک: آدرین اندرسی ۵۱
سانس ۳۰: ۱۶
۱- نامه ۲۶ آبان ۵۹ ک: مرتضی پایه‌شناس ۴۰
۲- ترانه‌های جنگ ک: تریستان چیسترو سچک ۵۲
سانس ۳۰: ۱۸
۱- حماسه تیس ک: محمد علی هاشمزهی ۲۵
۲- خاطره شیرین ک: شیرین برق نورد۲۸
۳- بانوی سرد سیر ک: لیلا فولاد وتد-محمد حسین نظری ۳۵
سانس ۲۰:
۱- لبه روشنی ک: محمد حسین اکبری ۲۴
۲- نگهبان شب ک: ناتالیا المارا ۷۲

چهار شنبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۱۰: ۱۰
۱- نقاشی مذهبی الهام حسامی ک: ۲۰
۲- میز نگاره‌ها ک: سید وحید طباطباییان ۴۰
۳- نقش نهان ک: محمد معماریان ۳۰
سانس ۳۰: ۱۲
۱- گنج پنهان ک: یوسف جمادی ۵۲
۲- القهوه ک: مرتضی مطوری۲۷
۳- اینجا تا کربلا راهی نیست ۱۰
سانس ۳۰: ۱۴
۱- آسمان خالی نیست ک: یاسر طالبی۱۹
۲- گودین ک: سیمون بیولیو ۷۵
سانس ۳۰: ۱۶
۱- چهار سوق ادیان ک: رضا محمدی ۳۱
۲- بهار‌گاه محمد علی هاشمزهی۲۹
۳- دوار ک: صائب رماندی ۲۹
سانس ۳۰: ۱۸
۱- جعبه سیاه ک: محمد رضا اسلاملو ۸۰
۲- بهزاد بدون مجوز ک: محمد صادق اسماعیلی ۲۸
سانس ۳۰: ۲۰
 ۱- سنگ قبرک: مهدی سجا د‌زاده ۲۶/۶
۲- تامان خالا ک: علی دلکاری۲۰
۳- یک آن ک: رایا نصیری ۶۳

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۳۰: ۱۰ تعطیل
سانس ۳۰: ۱۲ تعطیل
سانس ۳۰: ۱۴
۱- گاندو ک: مازیار مشتاق گوهری ۵۶
۲- بهشت ک: امیر طیبی-عباس ایمانیان ۳۰
سانس ۳۰: ۱۶
بچه‌های انقلاب ک: شین اوسالیوان ۸۷
سانس ۳۰: ۱۸
۱- سرزمین خانه خورشید ک: فرهاد ورهرام ۶۲
۲- کدام آزادی؟ ک: عباس لاجوردی طوسی ۵۰
سانس ۳۰: ۲۰
کریم ک: محسن برمهانی ۸۵

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس ۳۱: ۱۰
۱- سربازان صد ساله ک: امیر صادقی ۴۴
۲- رقص آفتاب ک: هادی شریعتی ۵
۳- سیاره کرسان ک: ماگدلنا پیه تا ۵۲
سانس ۳۰: ۱۲
۱- عقد آسمانی ک: سید محمد سلیمی راد ۲۰
۲- استاکس نت: جنگ سایبری ک: حسام دهقانی ۳۳
۳- کرمان چهار سوق تجاری ک: حسن بابایی ۳۶
سانس ۳۰: ۱۴
۱- زنده باد بابک: مجید صباغ بهروز ۳۳
۲- هفت شهر ک: شاهدسلطانی آزاد۳۵
۳- آیه‌های گندمزار ک: مصطفی کرمی ۲۲
سانس ۳۰: ۱۶
۱- فرزند گوهر ک: سعیده ملا مهدی۴
۲- اشک خورشید ک: داریوش نیکبخت۱۰
۳- نقطه رهایی ک: محمد حبیبی منصور۲۰
۴- هیچ بزرگ ک: احمد سید کشمیری ۵۹
سانس۳۰: ۱۸
۱- ۴۷/۲ ک: آرش لاهوتی ۴۰
۲- دنا ک: فرشاد افشین‌پور ک: ۵۰
سانس ۳۰: ۲۰ اختتامیه

برنامه‌ی روز دوم تا ششم سالن شماره یک سینما سپیده:
دوشنبه ۹۰/۸/۱۶
سانس۱۱
۱- عقل سرخ ک: علی زارع قنات نوی ۱۶
۲- قسمت شاعر ک: مرتضی ندایی ۴۷
۳- سفر به اعماق خلیج فارس ک: علی عبدی‌پور ۳۶
سانس ۱۳
بچه‌های انقلاب ک: شین اوسالیوان ۸۷
سانس ۱۵
۱- علی شیر خدا ک: محمد جعفر باقر ی نیا ۲۸
۲- برتش ک: طالب رماوندی ۲۸
۳- این است زندگی دانیل زیلنیسکی ۲۷
سانس ۱۷
۱- زندگی راهی بس دراز ک: مارک ویمولر ۸۱
سانس ۱۹
۱- فرشته‌ای روی شانه راست من ک: آزاده بیزار گیتی ۴۷
۲- تمرسون و تمرسون ک: ویکتوریازیمانسکا ۵۲
سانس ۲۱
۱- خوش آمدید به موگادیشو ک: عابدین مهدوی ۶۲
۲- پرچین راز ک: احمد جان میرزایی ۴۷

سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس ۱۱
۱- مرثیه سکوت ک: شهرام علیزاده ۱۴
۲- مقرنس ک: صابره محمد کاشی ۵
۳- حلبچه کودکان گمشده ک: اکرام هیدو ۷۱
سانس ۱۳
 ۱- مهرا ک: حسن نقاشی۱۶
۲- اینجا پایان جاده نیست ک: یوسف جعفری۱۷
۳- گاو دانه ک: علی فتح لایق‌زاده ۱۵
۴- مانند بادکنک ک: ماسیملیا نوکوکوزا ۵۲
سانس ۱۵
۱- هورک: احمد فیضی۱۳
۲- آخرین روزهای زمستان ک: مهرداد اسکویی ۵۲
۳- باغ امید ک: آنتونیو نمارتا۲۳
سانس ۱۷
۱- شاه رخ ک: وحید زارع‌زاده ۵۲
۲- ما /در بهشت نیستیم ک: نیستا زیراژ ۴۰
سانس ۱۹
۱- بانوی ایرانی ک: محمد رضا رحمانی۴
۲- افسانه آب ک: محمد اسلامی۱۲
۳- نشانی ک: سیامک کاشف آذر-مجید اسماعیلی۱۷
۴- مجنون ک: محمد علی فارسی۵۶
سانس ۲۱
۱- درخت گیلاس ک: محمد علی شعبانی۵
۲- یک منهای دو ک: ابراهیم عمادی۲۴
۳- ببر هیر کان ک: سید مانی میر صادقی ۶۱

چهار شبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۱۱
خارج از راه اصلی ک: دی‌تر آنر۸۷
سانس ۱۳
۱- سرزمین زیتون ک: بابک مجیدی ۲۳
۲- موج زنده ک: حبیب احمد‌زاده ۳۴
۳- افسار آتش ک: عبد الله شیاری-حسین بساکی ۳۱
سانس ۱۵
جنبش راستا ک: هلن لی ۹۰
سانس چهارم ستاره‌ها ک: گروهی ۹۰
سانس ۱۷
۱- قربانی ک: صابر فرزانه وش ۲۱
۲- مشتی اسماعیل ک: مهدی زمانپور کیاسری ۳۹
۳- بود شیر (شیر سنگی) ک: مهدی الیاسی ۲۹
سانس ۱۹
کریم ک: محسن برمهانی ۸۵

پنج شنبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۱۱
قاب مرده ک: ساموئل سباستین ۱۰۸
سانس۱۳
۱- لبه روشنی ک: محمد حسین اکبری ۲۴
۲- نگهبان شب ک: ناتا لیا آلمارا ۷۲
سانس ۱۵
بانوی مبارز ک: پناه برخدا رضایی ۹۰
سانس۱۷
۱- جایی که زندگی می‌کنیم ک: مرتضی پایه‌شناس ۴۵
۲- قلمرو زنان ک: داحنا ابو راحمه ۵۴
سانس ۱۹
۱- مسلمانا ن بریتانیا ک: سید رضا شیرازی ۷۷
۲- حساب وکتاب ک: غلامرضا حیدری ۳۰
سانس ۲۱
 الماس سیاه طلای احمق ک: پاسکال لامچه ۱۱۱

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۱۱ تعطیل
سانس ۱۳تعطیل
سانس ۱۵
۱- ویکی لیکس ک: وحید شیخ لر ۵۲
۲- نان ونور ک: الهام اسدی ۲۸
۳- زینب کبری ک: مهناز رکنی ۳۰
سانس ۱۷
۱- از شوش تا لوور پاریس ک: پژمان مظاهری پور۴
۲- تهران شمالغربی ک: مصطفی شیری۱۰
۳- بلند گو‌ها برای چه کسی به صدا درمی آیند ک: حمید عسگری۱۶
۴- البرز ک: منوچهر طیاب۶۰
سانس۱۹
۱- یک روستای ایرانی ک: محمد جعفری ۵
۲- مردی از هزاران سال ک: مژده علم ۲۳
۳- خلیج فارس ک: ارد عطار‌پور ۶۲
سانس ۲۱
نویسنده بودن ک: مصطفی آل احمد ۹۷

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس ۱۱
۱- ابن الرضا ک: احمد شریف‌زاده ۴۵
۲- ماشین ک: تیه ری پالادینو ۵۲
سانس ۱۳
۱- سنگ قبرک: مهدی سجا د‌زاده ۶
۲- تامان خالا ک: علی دلکاری۲۰
۳- یک آن ک: رایا نصیری ۶۳
سانس ۱۵
۱- مهار نشده ک: مصطفی رضوانی ۷۰
۲- عروسی عشایر حسن قهرمانی ۳۰
سانس ۱۷
۱- شهر پولکی ک: محسن خانجهانی ۵۲
۲- کومدا باند صدا برای زندگی ک: کلودیا بونهوف ۵۲
سانس ۱۹
چرا جنگ ک: عابدین مهدوی ۹۴
سانس ۲۱ اختتامیه

برنامه‌ی روز اول تا ششم سالن شماره ۲ سینما سپیده:
دوشنبه ۹۰/۸/۱۶
سانس۳۰/۱۰
۱- زنده باد بابک ک: مجید صباغ بهروز ۳۳
۲- هفت شهر ک: شاهدسلطانی آزاد۳۵
۳- آیه‌های گندمزار ک: مصطفی کرمی ۲۲
سانس ۱۲/۳۰
۱- فرزند گوهر ک: سعیده ملا مهدی۴
۲- اشک خورشید ک: داریوش نیکبخت۱۰
۴) - هیچ بزرگ ک: احمد سید کشمیری ۵۶
سانس ۱۴/۳۰
بیماری جنگ ک: ماری مگسکاس ۹
۲- کرولیک ک: آنکادامیان ۷۳
۳- شیشه بلور ک: سجاد میرزائیان دهکردی ۲۱
سانس۱۶/۳۰
۱- مشق لیلی ک: آذر سهرابی ۱۸
۲- خانه من ک: محسن امیر یوسفی ۵۲
۳- پاکستان سایه‌های اندوه ک: وحید زارع‌زاده ۲۰
سانس۱۸/۳۰
۱- آسمان خالی نیست ک: یاسر طالبی ۱۹
۲- گودین ک: سیمون بیولیو ۷۵
سانس ۲۰/۳۰
۱- نقاشی مذهبی ک: الهام حسامی۲۰
۲- میر نگاره‌ها ک: سید وحید طباطباییان ۴۰
۳- نقش نهان ک: محمد معماریان ۳۰

سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس ۱۰: ۳۰
۱- چشم‌هایش ک: محسن ظریفی‌پور ۲۵
۲- زمین ناآرام ک: ارسلان امیری ۳۳
۳- معبر ک: بهزاد وزیری ۳۲
سانس۳۰: ۱۲
۱- هنوز قصه بریاد است ک: مرتضی آسمانی ۲۷
۲- بودن بدون درد ک: جواد تقوی ۴۶
۳- مرز شکسته ک: کیوان کریمی ۱۸
سانس ۳۰: ۱۴
۱- ابن الرضا ک: احمد شریف‌زاده ۴۵
۲- ماشین ک: تیه ری پالادینو ۵۲
سانس ۳۰: ۱۶
۱- ۴۷/۲ ک: آرش لاهوتی ۴۰
۲- دنا ک: فرشاد افشین‌پور ک: ۵۰
سانس ۳۰: ۱۸
۱- ویکی لیکس ک: وحید شیخ لر ۵۲
۲- نان ونور ک: الهام اسدی ۲۸
۳- زینب کبری ک: مهناز رکنی ۳۰
سانس ۳۰: ۲۰
 ۱- استادیوم فوتبال یک رویاست ک: زهرا درمنش ۲۵
۲- فقط کمی نور ک: سید حامد نوبری ۲۲
۳- وطن ک: آیدا شیفر – اکرام فرید ۵۰

پنجشنبه ۹۰/۸/۱۹
سانس ۳۰: ۱۰
فریب اوباما ک: الکس جونز۱۱۰
سانس ۳۰: ۱۲
۱- حرفهای ساده ک: روح الله آبیار ۷
۲- دسترنگ ک: داریوش نیکبخت ۲۰
۳- بچه‌های آسمان ک: سید روح الله حسینی ۲۵
۴- وداع با طبیعت ک: میلاد ثابت کار ۳۰
سانس ۳۰: ۱۴
 ۱- کیجا کرچال ک: حسن جعفری ۲۱
۲- از مهراب تامحراب ک: فرشاد احمدی دستگردی ۴۴
۳- در جستجوی حقیقت ک: محمد باقر خدا دوست ۳۱
سانس ۳۰: ۱۶
 ۱- آب وآیینه ک: سعادتعلی سعید پور۶
۲- رفتن به راه می‌پیوندد ک: سحر سلحشور۲۳
۳- یک شناسایی ناتمام ک: سید محمد می‌رکانی ۶۳
سانس ۳۰: ۱۸
۱- مهرا ک: حسن نقاشی۱۶
۲- اینجا پایان جاده نیست ک: یوسف جعفری۱۷
۳- گاو دانه ک: علی فتح لایق‌زاده ۱۵
۴- مانند بادکنک ماسیملیا نوکوکوزا ۵۲
سانس ۳۰: ۲۰
۱- خوش آمدید به موگادیشو ک: عابدین مهدوی ۶۲
۲- پرچین راز ک: احمد جان میرزایی ۴۷

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۳۰: ۱۰ تعطیل
سانس ۳۰: ۱۲ تعطیل
سانس ۳۰: ۱۴
۱- حماسه تیس ک: محمد علی هاشمزهی ۲۵
۲- خاطره شیرین ک: شیرین برق نورد۲۸
۳- بانوی سرد سیر ک: لیلا فولاد وتد-محمد حسین نظری ۳۵
سانس ۳۰: ۱۶
 ۱- امیر جلاالدین چخماق ک: مینا مشهدی مهدی ۴
۲- سفره‌ای برای شادی ارواح ک: پرویز رستمی ۱۱
۳- اینجا اتابک است ک: احمد ظریف رفتار ۱۵
۴- یادداشتهای یک پیاده ک: وحید چاووش۶۰
سانس ۳۰: ۱۸
۱- سکوت ۶۳ ک: فایبر ناسینتو ۲۴
۲- قهرما ن من ک: علی خسروی ۱۵
۳- آزادی ک: مهدی احمدی ۱۰۰ ثانیه
۴- زمستان تنها نیست ک: پرویز رستمی ۴۰
۵- آینه ک: محمد مقدم۳ ۲
سانس ۳۰: ۲۰
۱- گوناپای جنوبی ک: جینوس ریچارد ۲۳
۲- برزه ک: یوسف محمود‌پور ۱۷
۳- سروازم و جنوزام ک: مرجان اشرفی‌زاده ۴۷

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس ۳۰: ۱۰
 ۱- او کارخانه‌ای دارد کنار تابلو ورودی شهر ک: مهدی فریضه ۶۲
۲- انسانم آرزوست ک: محمد علی هاشمزهی ۲۸
سانس ۳۰: ۱۲
۱- صیادان عشق ک: محمد حبیبی منصور ۳۰
۲- با تمام روستا ازدواج خواهم کرد ک: رنکو منکو وویچ ۵۷
سانس ۳۰: ۱۴
۱- سرزمین زیتون ک: بابک مجیدی ۲۳
۲- موج زنده ک: حبیب احمد‌زاده ۳۴
۳- افسار آتش ک: عبد الله شیاری-حسین بساکی ۳۱
سانس ۳۰: ۱۶
۱- فصل نو ک: علی تاجیک ۲۵
۲- تقویم توت فرنگی ک: پیمان محمدی ۳۰
۳- سرزمین مفرغ ک: حجت الله فاضلی ۲۶
سانس ۳۰: ۱۸
۱- بلوای نان ک: محمد حسین قاسمی-سلمان ابوطالبی۲۷
۲- دم کت ک: احسان عمیدیان ۲۶
۳-کریم و یارانه‌اش سید محمود میر سلطانی ۲۶
سانس ۳۰: ۲۰ اختتامیه

برنامه‌ی نمایش فیلم‌های روز دوم تا ششم جشنواره در سالن سینما حقیقت:
دوشنبه ۹۰/۸/۱۶
سانس ۱۱:
۱- پایا ک: پروانه مرزبانی-صادق دقیقی۱۸
۲- بچه‌های دلبندم ک: می‌رای ری یو۶۸
سانس ۱۳
۱- زغال سوزان ک: پیو‌تر زوتروویچ ۱۵
۲- که سرمایه زندگانیست ک: محمد جعفر باقری نیا ۲۲
۳- همای ادب ک: بیژن شکرریز ۵۳
سانس ۱۵
۱- چهل سال عاشقی ک: حسن جعفری ۲۰
۲- چشم پناه ک: محمد مومنی ۳۱
۳- مصر در هجده روز ک: احمد صلاح سونی –رمضان صلاح ک: ۴۵
سانس ۱۷
۱- صیادان عشق ک: محمد حبیبی منصور ۳۰
۲- با تمام روستا ازدواج خواهم کرد ک: رنکو منکو وویچ ۵۷
سانس۱۹
۱- پرتره ک: سپ کوپی ۵۳
۲- بازگشت ناو شکن ک: نصیر درویش وند ۵۰
سانس ۲۱
۱- آسیایی‌ها به غزه می‌روند ک: سعید فرجی ۸۵
۲- نسار ک: کیومرث سرشار ۱۷

سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس ۱۱
۱- سربازان صد ساله ک: امیر صادقی ۴۴
۲- رقص آفتاب ک: هادی شریعتی ۵
۳- سیاره کرسان ک: ماگدلنا پیه تا ۵۲
سانس ۱۳
پیش آهنگان المهدی ک: برونو اونمر ۸۰
سانس ۱۵
۱- از بلاگ تا پلاک ک: مصطفی خسروی ۲۱
۲- ماهی کور ک: حسین سپهوند ۳۵
۳- وضعیت ک: امین اکبری‌نژاد ۳۳
سانس ۱۷
۱- او کارخانه‌ای دارد کنار تابلو ورودی شهر ک: مهدی فریضه ۶۲
۲- انسانم آرزوست ک: محمد علی هاشمزهی ۲۸
سانس ۱۹
۱- کیجا کرچال ک: حسن جعفری ۲۱
۲- از مهراب تامحراب ک: فرشاد احمدی دستگردی ۳۳
۳- در جستجوی حقیقت ک: محمد باقر خدا دوست ۳۱
سانس ۲۱
۱- بلوای نان ک: محمد حسین قاسمی-سلمان ابوطالبی۲۷
۲- دم کت ک: احسان عمیدیان ۲۶
۳-کریم و یارانه‌اش سید محمود میر سلطانی ۲۶

چهارشنبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۱۱
۱- مسلمانا ن بریتانیا ک: سید رضا شیرازی ۷۷
۲- حساب وکتاب ک: غلامرضا حیدری ۳۰
سانس ۱۳
۱- گاو چاه ک: مجید استکی ۸
۲- زائری از غرب ک: حمزه علیرضایی ۷۷
۳- نام فیلم۵/۳۸ ک: گرز گرز دبسکی ۱۰
سانس ۱۵
۱- ساز راز ک: علی‌پور طالبی ۴
۲- شهر برفی ک: داور نجفی۱۲
۳- شهری با چهره آلوده ک: پی‌تر لینگ ۱۳
۴- بودن یا نبودن ک: حسن لطفی ۵۵
سانس ۱۷
۱- بین دو قبر کهنه دفن شود ک: عطیه زارع آرندی ۷
۲- قرق‌بان ک: روح الله حاج اسماعیلی ۱۳
۳- اینجا زور آباد است ک: منصور قاسمی ۷۰
سانس ۱۹
۱- آرامش در حضور دیگران ک: مهسا رضوی ۱۲
۲- روز بیاد ماندنی ک: ناصر نورانی۳۸
۳- مکافات عمل ک: امیر شکر گزار ۴۲
سانس ۲۱
۱- عقد آسمانی ک: سید محمد سلیمی راد ۲۰
۲- استاکس نت: جنگ سایبری ک: حسام دهقانی ۳۳
۳- کرمان چهار سوق تجاری ک: حسن بابایی ۳۶

پنجشنبه ۹۰/۸/۱۹
سانس ۱۱
۱- فصل نو ک: علی تاجیک ۲۵
۲- تقویم توت فرنگی ک: پیمان محمدی ۳۰
۳- سرزمین مفرغ ک: حجت الله فاضلی ۲۶
سانس ۱۳
۱- علی شیر خدا ک: محمد جعفر باقر ی نیا ۲۸
۲- برتش ک: طالب رماوندی ۲۸
۳- این است زندگی دانیل زیلنیسکی ۲۷
سانس ۱۵
۱- هنوز قصه بریاد است ک: مرتضی آسمانی ۲۷
۲- بودن بدون درد ک: جواد تقوی ۴۶
۳- مرز شکسته ک: کیوان کریمی ۱۸
سانس ۱۷
۱- ملاقات با خانواده صادق‌نژاد ک: محسن نظریان ۲۵
۲- غزه ۸۵۰ مایل ک: سعید صادقی ۶۲
سانس ۱۹
۱- ایواری‌ای واری (بلای باران) ک: مریم طالبی انارکی-عفت آب ۲۵
۲- پارسیاد ک: حمید کلجه‌ای ۴۲
۳- ارتفاع امید ک: کیوان محمدی۲۴
سانس ۲۱
۱- سکوت ۶۳ ک: فایبر ناسینتو ۲۴
۲- قهرما ن من ک: علی خسروی ۱۵
۳- آزادی ک: مهدی احمدی ۱۰۰ ثانیه
۴- زمستان تنها نیست ک: پرویز رستمی ۴۰
۵-آینه ک: محمد مقدم ۲۳

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۱۱ تعطیل
سانس ۱۳ تعطیل
سانس ۱۵
۱- تا مردانمان برقصند ک: هیوا امین نژاد۵
۲- کولاف ک: غلامرضا صالحی۲۳
۳- وقتی ابر‌ها پایین می‌ایند ک: معین کرم الدینی۶۱
سانس ۱۷
۱- گنج پنهان ک: یوسف جمادی ۵۲
۲- القهوه ک: مرتضی مطوری۲۷
۳- اینجا تا کربلا راهی نیست ۱۰
سانس ۱۹
۱- شگفتی‌های تخت جمشید ک: هرمز امامی ۳۷
۲- صورتجلسه ومن ک: نوین شالاپی ۴۷
سانس ۲۱
۱- مرثیه سکوت ک: شهرام علیزاده ۱۴
۲- مقرنس ک: صابره محمد کاشی ۵
۳- حلبچه کودکان گمشده ک: اکرام هیدو ۷۱

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس۱۳:
۱- بیماری جنگ ک: ماری مگسکاس ۹
۲-کرولیک ک: آنکادامیان ۷۳
۳- شیشه بلور ک: سجاد میرزائیان دهکردی ۲۱
سانس۱۵:
۱- عاشقانه‌ای برای عالیجناب کرم ابریشم ک: لیلا فولادوند –محمد حسین نظری ۹
۲-آرامش در سنگ ک: علیرضا دهقان ۳۰
۳- ده یک ۶۱ ک: علی شاه محمدی ۴۱
سانس۱۷:
۱- چشم‌هایش ک: محسن ظریفی‌پور ۲۵
۲- زمین ناآرام ک: ارسلان امیری ۳۳
۳- معبر ک: بهزاد وزیری ۳۲
سانس۱۹:
۱- درخت گیلاس ک: محمد علی شعبانی۵
۲- یک منهای دو ک: ابراهیم عمادی۲۴
۳- ببر هیر کان ک: سید مانی میر ۶۱ صادقی

برنامه‌ی نمایش فیلم‌های بخش جنبی در سالن شماره ۲ سینما فلسطین:
دوشنبه ۹۰/۸/۱۶
سانس ۳۰: ۱۰
۱- اُمه خانم ک: رضا مجلسی ۳۲ دقیقه (گیلان)
۲- سیاحان ک: محسن مقدم ۱۸ (فارس)
۳- قهرمانان باغ ملی ک: محسن مقدم ۲۰ (فارس)
سانس ۳۰: ۱۲ (جنبی گیلان)
۱- مالا ک: کورش فرزانگان ۳۰
۲- گورستان بی‌نام ک: نصیر درویش وند ۱۴
۳- نویز ک: بابک مجیدی ۷
۴- چرخ گردون ک: رضا مجلسی ۲۵
۵- مرد‌ها گریه نمی‌کنند ک: پیمان نهان قدرتی ۱۰
سانس ۳۰: ۱۴ مرور بین الملل
۱- کاپوسین ک: نیه تو ۴۳
۲- امید ک: رودی یوز باشی ۵۲
سانس ۳۰: ۱۶ (برگزیده آوینی)
۱- رادیو جوب شور ک: سلمان ابو طالبی –محمد حسین قاسمی ۳۰
۲- سبز سپید سرخ ک: محمد رضا هاشمیان ۶۰

سه شنبه ۹۰/۸/۱۷
سانس ۳۰: ۱۰ (جنبی خراسان)
۱- زولان (۱) ک: امیر رضا چهارراهی ۶۴
۲- زولان (۲) ک: امیر رضا چهار راهی ۱۵
سانس ۳۰: ۱۲
در سرزمین گوزن شمالی ک: هارولد آرسنال ۷۸ دقیقه (زیست‌گاه من)
سانس ۳۰: ۱۴ (برگزیده آوینی):
۱- تامان خالا ک: علی دلکاری ۲۰
۲- به زلالی آب ک: پناه برخدا رضایی ۲۰
۳- نشانی ک: سیامک کاشف آذر –مجید اسماعیلی ۵۱
سانس ۳۰: ۱۶ (مرور بین الملل)
۱- شیمی درمانی ک: پاول لوژینسکی ۵۸ دقیقه
۲- وارونه ک: می‌رو رسو ۲۳ برگزیده آوینی

چهارشنبه ۹۰/۸/۱۸
سانس ۳۰: ۱۰
بنی به حیات وحش برمیگردد ک: آلن تیکسیر ۸۵ دقیقه (زیستگاه من)
سانس ۳۰: ۱۲ (مرور بین الملل)
۱- بهانه جرم ک: درن بولجر-کارولین کمپبل ۱۳
۲- ژرال ک: آنا آزودو ۱۵
۳- آنتوان ک: لائو را باری ۶۲
سانس ۳۰: ۱۴ (برگزیده آوینی)
۱- نفس‌هایش ک: رضا سبحانی ۶ دقیقه
۲- مش تقی ک: سید محمد حسین هاشمی ۲
۳- جعبه سیاه ک: محمد رضا اسلاملو ۸۰
سانس ۳۰: ۱۶ (برگزیده آوینی)
۱- شیر صحرا ک: پناه برخدا رضایی ۵۰
۲- دوباره نگریستن ک: ستار چمن گلی ۲۵
۳- ستاره‌ها (روایت آیت) ک: مرتضی علی عباس میرزایی ۱۵

پنجشنبه ۹۰/۸/۱۹
سانس ۳۰: ۱۰
۱- همه دانا ک: داریوش مهرجویی ۵۳
۲- مرز پرگهر ک: هومن ظریف ۵۷
سانس ۳۰: ۱۲ (مرور بین الملل)
۱- مادر ک: یاکوب پیاتک ۱۱ دقیقه
۲- نونت ک: نیکولا فلیپر
سانس ۳۰: ۱۴ (برگزیده آوینی)
۱- سربر شانه آسمان ک: احمد جان میرزایی ۵۱ دقیقه
۲- بچه‌های آسمان ک: سید روح اله حسینی ۲۵
۳- قهرمان من ک: علی خسروی ۱۵
سانس ۱۶: ۳۰ (برگزیده آوینی)
۱- معلم ک: محمد علی فارسی ۵۲
۲- سینمای کره از آغاز تا امروز ک: لئوناردو وچندری لومبرو ۶۸

جمعه ۹۰/۸/۲۰
سانس ۳۰: ۱۰ تعطیل
سانس ۳۰: ۱۲تعطیل
سانس ۳۰: ۱۴
خداحافظ آسمان آبی ک: پاتریک پاسین ۹۲ (زیست‌گاه من)
سانس ۳۰: ۱۶
۱- سومالی سمی ک: پل موریرا ۵۲ (زیستگاه من)
۲- اشتیاق در روستای چانگ هو ک: هوکین جین ۳۹ (زیست‌گاه من)

شنبه ۹۰/۸/۲۱
سانس ۳۰: ۱۰
۱- زمزمه در باد ک: لادن صحرایی ۱۸
۲- سرزمین سرد ک: شهریار‌پور سیدیان ۲۳ (جنبی گیلان)
۳- وقتی که نور می‌تابد ک: شهریار‌پور سیدیان ۱۹ (جنبی گیلان)
۴- سرخرگ ک: پیمان نهان قدرتی ۲۰ (جنبی گیلان)
سانس ۳۰: ۱۲ (جنبی خراسان)
۱- تمام زندگی ک: امیر حسین صفرلی ۳۷
۲- پارک ملی تندوزه – دره گز ک: مهدی بیژن فر ۳۲
۳- پناه‏گاه حیات وحش حیدری ک: مهدی بیژن فر ۲۷
سانس ۳۰: ۱۴
اشک‏های غزه ۹۰ دقیقه
سانس ۳۰: ۱۶ تعطیل

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1390/08/16
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد