من هم مستندسازم


در پی انتشار نامه‏ی انجمن مستندسازان خطاب به معاونت سینمایی، جواد شمقدری عنوان کرد:" این نامه یک هفته پیش به دست ما رسیده و در برنامه‌هایمان هست که قراری را به این منظور تنظیم کنیم."
معاون سینمایی، در ارتباط با این موضوع و اینکه انجمن مستندسازان از ابتدای زمان مدیریت او در پی برگزاری جلسه‌ای با معاونت سینمایی است، اظهارکرد:" این نامه یک هفته پیش به دست ما رسیده، اما به هر حال ما هم طی این مدت بیکار نبوده‌ایم و مباحث مهمی مانند شورای عالی سینما را هم در دست داشتیم. در هرصورت خود من هم مستندسازم، مایلم که چنین جلسه‌ای تشکیل شود و با علاقمندی منتظر فرصتی هستم تا این جلسه برگزار شود."

 

منبع: ایسنا | تاريخ: 1389/10/15
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد