حرفه: هنرمند منتشر شد


ویژه نامه‌ی فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند با عنوان تجربه‌ی تهران منتشر شد. سی و ششمین شماره‌ی این فصلنامه به موضوع تهران اختصاص یافته و یادداشت‌های تجربه‌ی تهران، موجود فراپاشیده، پادگان آباد، ناتوانی در بازنمایی تجربه ترافیک، قلمروهای مردم تهران، ماجراجویی در مرکز تهران، ثبت ادبی تهران، تهران آزمایشگاه تجدد و... از نویسندگانی چون: محمد رضایی راد، علیرضا رسولی‌نژاد، مهران مهاجر، محمد قائد، بابک احمدی، شهریار توکلی، امیر احمدی آریان، امید مهرگان، مسعود بهنود، صفی یزدانیان و... در آن منتشر شده است.

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/12/27
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد