سینمای مستند صنعتی ایران: یک بررسی تاریخی – تحلیلی
(یک بررسی تاریخی – تحلیلی)

محمد سعید محصصی، با مقدمه: محمد تهامی نژاد، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، (با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)، چاپ اول: پاییز ۱۳۹۲، ۳۲۵ صفحه، ۱۰۰۰۰ تومان.

فهرست:
مقدمه ناشر

مقدمه
پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل نخست: شناخت فیلم مستند
فصل دوم: علل پیدایش سینمای مستند صنعتی
فصل سوم: سینمای مستند صنعتی در غرب
فصل چهارم: گونه شناسی فیلم‌های مستند صنعتی
فصل پنجم: نگاهی کلی به صنعت و اقتصاد
فصل ششم: صنعت در ایران
فصل هفتم: دوران پسامشروطه و مواجهه ناگزیر با مدرنیت
بخش دوم بررسی تاریخی/ تحلیلی سینمای مستند صنعتی ایران
فصل نخست: پیدایش سینمای مستند صنعتی در ایران و صنعت نفت
فصل دوم: نهادهای دیگر و مستندهای صنعتی
فصل سوم: ویژگی‌های مستندسازی صنعتی پس از انقلاب
فصل چهارم: بازهم صنعت نفت
فصل پنجم: مرکز مستندسازی فولاد مبارکه
فصل ششم: مستندسازی صنعتی در صنایع سدسازی و نیروگاه
فصل هفتم: مستندسازی صنعتی در سایر سازمان‌ها و مراکز صنعتی
فصل هشتم: شرکت‌های خصوصی و مستندسازی صنعتی
فصل نهم: رو به‌سوی تحول
فهرست منابع

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1394/01/21
به گروه فيس بوک ما بپيونديد