والتر روتمن ...

 والتر روتمن، فیلم ساز آوانگارد، مستندساز، و پیشگام پویانمایی در سینمای آلمان بود. اگرچه کار هنری اش را با نقاشی آغاز کرده بود، به زودی به کار فیلم سازی روآورد و در سال 1918 اعلام کرد که "نقاشی کردن دیگر معنایی دارد. نقاشی باید به جنبش درآید."

ادامه در سینمای مستند

تاريخ: 1388/10/02
به گروه فيس بوک ما بپيونديد