وقتی رفت ... بود
کتاب‌شناسی عباس کیارستمی

[ امیر حسین ثنائی ]

در کنار ساخت فیلم‌های مستند، کوتاه و سینمایی، آثار عباس کیارستمی حوزه گسترده‌ای را در برمی‌گیرد: از عکاسی، طراحی تیتراژ، پوستر، ویدیوآرت تا نجاری و ساخت صندوق‌های چوبی. بخشی از فعالیت‌های کیارستمی هم با کتاب گره‌خورده است. از کتاب «من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید»، داستانی از احمدرضا احمدی، که بیش از ۴۰ سال پیش با نقاشی‌های او منتشر شده تا امروز و «شب ندارد سر خواب».
آنچه در ادامه می‌آید کتاب‌شناسی کامل آثار ایشان و همچنین کتاب‌هایی است که درباره او و آثارش نوشته شده و در ایران منتشر شده‌اند؛ که این روزها دوباره می‌توان به بازخوانی‌شان نشست. لازم به توضیح است که منبع درج اطلاعات سال انتشار و تعدد چاپ کتابخانه ملی ایران است.

داستان زندگی پرثمر و باافتخار مداد قرمز
رنگ‌آمیزی برای کودکان، عباس کیارستمی و داریوش دیانتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول: ۱۳۶۰. (چاپ سیزدهم: ۱۳۹۲)
رنگ‌ها
ن‍وش‍ت‍ه و ن‍ق‍اش‍ی،‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول: ۱۳۶۳. (چاپ پنجم: ۱۳۹۳)
همراه با باد
شعر، ه‍ن‍ر ای‍ران، چاپ اول: ۱۳۷۸.
(«همراه با باد» مجموعه شعر است که به‌صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) در سال ۲۰۰۲ توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد که ترجمه آن به انگلیسی با همکاری احمد کریم‌حکاک و م‍ای‍ک‍ل ب‍ی‌ی‍رد صورت گرفت. همین‌طور در انتشارات زورکمپ آلمان، به ترجمه شیرین کوم و هانس اولریش مولرـ شه وفه Hans-Ulrich Müller- Schwefe با موخره‌ای از پیتر هانتکه منتشر شده است.)
زندگی و دیگر هیچ
فیلم‌نامه، امیرخانی، چاپ اول: ۱۳۷۹.
(بر اساس اطلاعات کتابخانه ملی، این کتاب سال ۱۳۸۳ توسط نشر نردبام نیز منتشر شده است.)
طعم گیلاس
فیلم‌نامه، انتشارات امیرخانی، چاپ اول: ۱۳۷۹.
(بر اساس اطلاعات کتابخانه ملی، این کتاب سال ۱۳۸۳ توسط نشر نردبام نیز منتشر شده است.)
عباس کیارستمی، مجموعه عکس‌ها
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان:‌ می‍راحم‍دمی‍راح‍س‍ان، ع‍ب‍اس کی‍ارستم‍ی؛ م‍ت‍رجم ک‍ل‍ود ک‍رب‍اس‍ی؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش م‍نی‍ژه می‍رع‍م‍ادی، هنر ایران، چاپ اول: ۱۳۷۹.
گرگی در کمین
ب‍رگ‍زی‍ده اش‍عار، ه‍م‍راه ب‍ا ت‍رجم‍ه ان‍گ‍ل‍ی‍سی، ت‍رجم‍ه ک‍ری‍م ام‍امی، م‍ای‍ک‍ل ب‍ی‌ی‍رد، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه م‍ای‍ک‍ل ب‍ی‌ی‍رد، سخن، چاپ اول: ۱۳۸۴.
سفیدبرفی
مجموعه عکس، نظر، چاپ اول: ۱۳۸۵.
حافظ، به روایت عباس کیارستمی
فرزان روز، چاپ اول: ۱۳۸۵. (چاپ ششم: ۱۳۹۵)
سعدی از دست خویشتن فریاد
نیلوفر، چاپ اول: ۱۳۸۶. (چاپ پنجم: ۱۳۹۳)
دیوار
عکس، مقدمه: یوسف اسحاق‌پور، نظر، چاپ اول: ۱۳۸۹.
کلاغ‌ها و درخت‌ها
مجموعه عکس، مقدمه: علیرضا سمیع‌آذر، نظر، چاپ اول: ۱۳۸۹.
باد و برگ
شعر، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۲. (چاپ دوم: ۹۲)
آب
گزیده‌نگری اشعار نیما، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۰.
آتش جزئی از کلیات شمس
دو جلد، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۰.
پنجره رو به حیات
عکس، مقدمه: کاترین میه، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۲.
درها و یادها
عکس، مقدمه: داریوش شایگان، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۴.
شب عاشقان بی‌دل
شب در اشعار شاعران کهن پارسی، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۴.
شب ندارد سرِ خواب
شب در شعر شاعران معاصر، نظر، چاپ اول: ۱۳۹۴.

 

>> از نگاه دیگران

عباس کیارستمی، فیلم‌ساز رئالیست
ایرج کریمی، نشر آهو، ۱۳۶۵.
خانه دوست کجاست؟
همراه با وقایع‌نگاری پشت‌صحنه، فیلم‌نامه، نظر منتقدان و نظر تماشاگران، کیومرث پوراحمد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۶۸ (چاپ دوم: ۹۶)
م‍جم‍وع‍ه م‍ق‍الات در ن‍ق‍د و م‍ع‍رفی آثار ع‍ب‍اس کی‍ارستم‍ی
به اهتمام زاون قوکاسیان، نشر دیدار، ۱۳۷۵.
طرحی از دوست
ن‍گ‍اهی ب‍ه زن‍دگ‍ی و آث‍ار فیلم‌ساز ان‍دیشم‍ن‍د ع‍ب‍اس کی‍ارستم‍ی، محمد شعبانی پیرپشته، نشر روزنه، ۱۳۷۶.
طعم گیلاس
تک‌نگاری فیلم، سعید عقیقی، نشر فرشاد، ۱۳۷۸.
عباس کیارستمی
عباس بهارلو، نشر موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر، ۱۳۷۹.
ده
تک‌نگاری فیلم ده، راجف اندرو، ترجمه محمد شهبا، نشر هرمس، ۱۳۷۸.
پاریس تهران: سینمای عباس کیارستمی
گفت‌وگوی مازیار اسلامی و مراد فرهادپور، نشر فرهنگ صبا، ۱۳۸۷.
وقتی پروست با کیارستمی چای می‌نوشد
کوروش رنجبر، نشر هزاره سوم اندیشه، ۱۳۸۹.
نوعی نگاه، عباس کیارستمی
ده روی ده (درس‌های سینما)، پنج (درباره ساخت فیلم)، کارگاه فیلم‌سازی، به کوشش دری‌رضایی، نشر تصویر ایران، ۱۳۸۹.
خوانشی پساساختارگرا از آثار عباس کیارستمی
فریده آفرین و امیرعلی نجومیان، نشر علم، ۱۳۸۹.
سینمای خرد
بررسی سینمای کیارستمی با تریلوژی، ابوالفضل توسلی، نشر شلفین، ۱۳۹۰.
عباس کیارستمی و درس‌هایی از سینما
محمودرضا ثانی، معین، چاپ اول: ۱۳۹۲.
منقار باز پرنده: سینمای عباس کیارستمی
آرش سنجابی، کتاب آمه، ۱۳۹۲.
به ترتیب یا بدون ترتیب؟
نسبت سینمای مستند عباس کیارستمی با امر آموزش، زهرا ملوکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳.
سر بر باد
روایت تصویری فائزه پورکمالی از گزیده اشعار عباس کیارستمی، نشر رسم، ۱۳۹۳.
واقعیت‌نمایی و بداهت
تاویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی، منوچهر دین‌پرست، کتاب پارسه، ۱۳۹۴.
سینمای عباس کیارستمی
روبرت صافاریان، نشر روزنه، ۱۳۹۵
سر کلاس با کیارستمی
پال کرونین، ترجمه سهراب مهدوی، نشر نظر، ۱۳۹۵
گفت‌وگو با عباس کیارستمی
مهدی مظفری‌ساوجی، نشر کتاب آبان، ‫۱۳۹۵.‬
خانه‌ای با شیروانی قرمز
گفت‌وگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو، مرجان صائبی، نشر ثالث، ۱۳۹۵
در ستایش زندگی
یک روز ویژه از نزدیک با عباس کیارستمی، نقد و نظر و گفت‌وگو با امیر اثباتی و محمودرضا بهمن‌پور، به‌کوشش امراله فرهادی، ویژه نگار، ۱۳۹۶.

 

+ تیتر، تکه‌ای از شعر عباس کیارستمی است.

+ منبع

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1396/03/31
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد