گزارش گفت‌وگو با مستندسازان در چهارمین روز از برگزاری هفته‌ی فیلم ۵۷

گزارشی از گفت‌وگو با مستندسازان در چهارمین روز از برگزاری هفته‌ی فیلم ۵۷

... ادامه
برنامه روز ششم هفته فیلم مستند خانه سینما

نمایش ۸ مستند در ششمین روز هفته فیلم مستند خانه سینما

... ادامه
گزارش گفت‌وگو با مستندسازان در سومین روز هفته فیلم

گزارشی از گفت‌وگو با مستندسازان در سومین روز از برگزاری هفته‌ی فیلم ۵۷

... ادامه
برنامه روز پنجم هفته فیلم مستند خانه سینما

نمایش ۶ مستند در چهارمین روز هفته فیلم مستند خانه سینما

... ادامه
گزارش گفت‌وگو با مستندسازان در دومین روز هفته فیلم

گزارشی از گفت‌وگو با مستندسازان در دومین روز از برگزاری هفته‌ی فیلم ۵۷

... ادامه
برنامه روز چهارم هفته فیلم مستند خانه سینما

نمایش ۷ مستند در چهارمین روز هفته فیلم مستند خانه سینما

... ادامه
برنامه روز سوم هفته فیلم مستند خانه سینما

نمایش ۸ مستند در سومین روز هفته فیلم مستند خانه سینما

... ادامه
برنامه دومین روز هفته فیلم خانه سینما

نمایش ۹ مستند در دومین روز ششمین هفته فیلم جشن مستند

... ادامه
برنامه اولین روز هفته فیلم خانه سینما

نمایش ۹ مستند در اولین روز ششمین هفته فیلم جشن مستند

... ادامه
استقبال تماشاگران از اولین نمایش "شش قرن و شش سال"

اولین نمایش مستند شش قرن و شش سال با استقبال تماشاگران مواجه شد

... ادامه
 
صفحه اول |  قبلی 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  بعدی  | صفحه آخر
به گروه فيس بوک ما بپيونديد