بیانیه‌ی هیات مدیره انجمن مستندسازان


هیات مدیره‌ی انجمن مستندسازان سینمای ایران در بیانیه‌ای خواستار شد که تا روشن شدن اتهام مستندسازان دستگیرشده از سوی دادگاه، گمانه‌زنی در این مورد شایع نشود. در بیانیه‌ی انجمن مستندسازان: در پی بازداشت تعدادی از مستندسازان در روزهای اخیر، برخی از سایت‌ها و اشخاص با گمانه‌زنی‌های خود علت بازداشت را امنیتی وانمود کرده‌اند؛ با اظهار تاسف از چنین اظهارات غیرمسئوولانه‌ای که جنبه‌ی اتهامی نسبت به مستندسازان را دارد و موجب تضیع حقوق آنان و تشدید نگرانی، همکاران و جامعه‌ی سینمائی ایران می‌شود، خواستار آنیم تا هنگامی که موضوع اتهام توسط دادگاه صالحه بررسی و رای صادر نشده است از تکرار چنین اظهاراتی خود داری شود.
بدیهی است برای هرگونه توضیحی نسبت به شغل مستندسازی که عدم آشنایی با آن به ویژه در مستندهای اجتماعی ممکن است زمینه ساز برخی سوءتفاهمات نسبت به همکارانمان شده باشد آماده‌ایم.

 

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1390/06/30
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد