اختصاصی: برگزاری نشست "تاریخ خُرد"


نشست تاریخ ُخرد برگزار می‌شود. در این رویداد دو فیلم مستند مادام و پسر کوچک اثر مگنوس پرتوس و سالینجر خوانی در پارک شهر اثر پیروز کلانتری، ضمن نمایش از منظر خرده روایت‌های تاریخی به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود. از دیگر بخش‌های این رویداد ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «زیر سایه کلان روایت» توسط بهزاد خسروی است.
در توضیح این رویداد آمده است: تاریخ را چه کسی‌ می‌نویسد؟ تصویر تاریخ را چه کسی‌ می‌سازد؟ کلان روایت تاریخ به شیوۀ بیان تصویری‌ای بدل می‌شود که همۀ تعاریف ما را در بر می‌گیرد. کیستی من به عنوان یک فرد، چیستی اجتماعی که در آن زندگی‌ می‌کنم، آن دیگری، همه و همه از تصاویری می‌آیند که با تکرار خود شکلی‌ از تاریخ را تصویر می‌کنند؛ تصویر تاریخی‌ که شاید من در ساختن آن نقشی‌ نداشته باشم. این کلان نگری تاریخی‌ در اجتماعی که تمامی‌ رفتارهای امروزش به پیشینه‌ای تاریخی‌ گره می‌خورد، بیشتر مشاهده می‌شود. رفتار‌ها و تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی و درگیری‌های میان آن‌ها، فرد را به انتخاب میان این یا آن کلان روایت تاریخی‌ هُل می‌دهد. درمیان این کشمکش‌ها، در جامعۀ سیاست‌زده و تاریخ‌زده، آن‌چه در زیر سایۀ بازنمایی قوی تصویر و تاریخ پنهان می‌شود، خرده روایت‌هایی است که در مقیاسی کوچک، فرایند تجربه‌های زیستی‌ را راویت می‌کنند.
رویداد تاریخ خُردتوسط سایت ومستند و با همکاری گالری آران روز شنبه ۲۵ مردادماه ساعت ۱۷ در گالری آران برگزار می‌شود.

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1393/05/23
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد