ماهنامه‏ی کتاب ماه هنر منتشر شد


شماره‌ی ۱۴۹ ماهنامه‌ی تخصصی کتاب ماه هنر منتشر شد. در این شماره کتاب‌های باستان‌شناسی سینما و خاطره یک قرن ترجمه‌ی مازیار اسلامی، درام کاربردی: موهبت الهی نوشته‌ی هلن نیکلسون، تئا‌تر بودگی نوشته‌ی ژوزت فرال با ترجمه فرازنه دوستی و محمد طلوعی، ایده نمایش ترجمه مراد فرهادپور، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی نوشته‌ی محمدیوسف کیانی و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
مقالات بررسی ویژگی‌های ادبیات و سینمای پست مدرن اثر فریده آفرین، امر زشت زیبا است درباره‌ی رمان نو نوشته‌ی جاکومو دبندتی ترجمه اثمار موسوی‌نیا، بررسی نقش حیاط در سازماندهی خانه‌های تاریخی نوشته‌ی حامد بیتی و... از جمله نوشته‌های این شماره است. شماره‌ی ۱۴۹ ماهنامه‌ی تخصصی اطلاع‌رسانی کتاب ماه هنر با صاحب امتیازی خانه‌ی کتاب و سردبیری محمد خزایی با قیمت ۱۲۰۰ تومان منتشر شده است.

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/11/26
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد