ضرورت نگارش" خلاصه ی تک جمله ای"
[ محمد تهامی نژاد ]


لاگ لاین، خلاصه ی تک جمله ای از مستندنامه ( فیلمنامه) است. شرح مختصری است که می گوید فیلم درباره ی چیست. چنین خلاصه ای به این پرسش ها پاسخ می گوید که داستان شما درباره ی چیست؟ و ضروری است که شما مفهوم فیلم خود را در جمله ای فشرده بیان کنید. (این مفهوم می تواند در جمله ای مرکب ادا شود که از دو جمله ی ساده تشکیل شده و بیش از یک فعل دارد).
ممکن است بگوئید فیلم من، آن چنان پیچیده است که نمی توان آن را در یک جمله گفت؛ به همین دلیل چنین مسیر کلی ای اولین گام در طراحی مستندنامه  بشمار می رود. بنابراین اگر می خواهید که تهیه کننده، مستندنامه شما را بخواند باید بیاموزید که مفهوم نوشته ی خود را در یک جمله ی درست وحسابی بنویسید. حتی قبل از دست به کار شدن هم حتما باید این جمله ی اساسی یعنی همان مسیر کلی را جلوی رویتان بگذارید. این امر  شما را بر روی مستندنامه متمرکز می سازد. بنابراین دو دلیل اصلی برای نگارش خلاصه ی تک جمله ای وجود دارد:
1. خلاصه ی تک جمله ای، شما را روی مستندنامه متمرکز می کند.
2. برای نگارش مستند نامه به یک خلاصه تک جمله ای نیازمندید.

خلاصه ی تک جمله ای برای فروش مستندنامه به تهیه کننده یا کارگردان، به شما کمک خواهد کرد. گاهی آنها جز همین تک جمله را نمی خوانند. بنابراین اگر نظرشان را جلب نکنید، هیچ شانسی برای ترغیب آنها به خواندن نوشته برایتان وجود ندارد. هنگامی که با یک تهیه کننده یا کارگردان صحبت می کنید، از شما می پرسند: سناریوی شما درباره ی چیست؟ شما 30 ثانیه وقت دارید تا  طرح فیلم خود را به صورتی گیرا بیان کنید.
چگونه خلاصه ی تک جمله ای بنویسیم که تهیه کننده یا کارگردان را ترغیب کند؟ نگارش مطلبی کوتاه و در عین حال مهیج، چندان ساده نیست و زیاد تمرین لازم دارد. برای این منظور تک خطی های حرفه ای را در مطبوعات و هر جای دیگر  مطالعه کنید.
این خلاصه در آغاز، بیشتر از یک جمله در می آید. ممکن است خیلی طولانی و پیچیده باشد؛ عیب ندارد. آن را یکی دو روز کنار بگذارید و بعد به سراغش بروید. یک مداد بردارید و تمام کلمات نامربوط با اصل موضوع را حذف کنید. بزودی به همان تک جمله ای می رسید که در بر گیرنده ی جوهره ی کار شماست.
آن را برای دوستان و همکارانتان بخوانید و ببینید برایشان جالب هست و خواستار اطلاعات دیگری درباره ی موضوع هستند یا نه. گرفتن بازخورد از دیگران مهم است و به شما می گوید که در مسیر درستی هستید یا باید از نو شروع کنید.
سه پرسشی که باید در خلاصه ی تک جمله ای ملحوظ شود:
1. شخصیت اصلی کیست و در طلب چیست؟
2. ضد قهرمان کیست و یا چه چیزی مانع شخصیت اصلی است؟
3. چه چیزی چنین داستانی را [از هر جنبه ای، حتی از جنبه ی تفریحی یا اطلاع رسانی] بی همتا می سازد؟
در نگارش خلاصه ی تک جمله ای از واژه های مبینِ حرکت استفاده کنید. البته فیلم اعمال شخصیت ها را ثبت خواهد کرد. واژه های توصیفی ای بکار ببرید که تصویرش در ذهن خواننده بماند.

ترجمه شده از SCRIPTOLOGIST.COM
این نوشته ابتدا در کارگاه تخصصی از ایده تا متن در سینمای مستند، ارائه شده است.

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/04/12
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد