تصویر و قدرت

[ روبرت صافاریان ]

چه کسی فرم و محتوای تصویرهای متحرکی را که ما شبانه روز می بینیم تعیین می کند و اصلاً چه کسی تعیین می کند که ما تصویری را ببینیم یا نبینیم؟
پرسشی است البته بسیار گسترده. شاید در نهایت محتوا و فرم این تصویرها را کسی یا جایی تعیین نمی کند (خود پرسش کمی بوی تئوری توطئه می دهد) و انبوه تصویرهایی که ما شهروندان عادی این جهان مصرف کننده آن هستیم، برآیند مجموعه ای از خواست ها و اراده های اقشار و طبقات و گروه های اجتماعی و سلیقه ها و همین طور عوامل اتفاقی و تحولات تکنولوژیکی باشد که ما تسلط چندانی بر آنها نداریم. پس پرسش را مشخص تر مطرح کنیم:
در شرایط تکنولوژیک جدید، به طور خاص با پیدایش تکنولوژی تولید تصویر با موبایل و دوربین های دیجیتال کوچک و امکانات تدوین این تصاویر با کامپیوتر خانگی و امکانات توزیع و نمایش آن توسط اینترنت و در کانال های تلویزیون ماهواره ای، سهم مردم کوچه و خیابان از یک سو و قدرت ها اعم از دولت های کوچک و بزرگ و شرکت های چندملیتی که در پیوند با همین حکومت ها هستند هریک در تعیین شکل و محتوای تصویرهایی که می بینیم چه اندازه است؟ این شرایط تکنولوژیک تازه به نفع کدام یک از دو سو است و تعادل قوا از این نظر در شرایط جدید به نفع کدامیک سنگین تر می شود؟ و باز بگذارید سخن را با عبارات آشناتری فرموله کنیم: امکانات تکنولوژیک دیجیتال آیا به دموکراتیزه شدن روند تولید و توزیع تصویر منجر می شود؟ تا چه اندازه؟ عوامل محدودکننده در این راستا کدامند؟
در یک تقسیم بندی کلی این پرسش را در دو حوزه ی مختلف می توان بررسی کرد: در حوزه ی تولید تصویر و در حوزه ی مصرف (توزیع و نمایش) تصویر. در این یادداشت به حوزه ی نخست اکتفا می کنیم و در یادداشت بعد به بحث توزیع و نمایش می پردازیم.
مهمترین بحثی که در تولید تصویر متحرک در شرایط رواج تکنولوژی دیجیتال مطرح است این است که پیدایش دوربین های کوچک و ارزان و سهولت استفاده از آنها تولید تصویر از گوشه هایی از زندگی را امکان پذیر می کند که پیش از این مطرح نبود. این موضوع درست است و امروزها انبوهی از تصاویر خانوادگی و حوزه های خصوصی زندگی توسط آدم های معمولی تولید می شود که بی سابقه است. برخی از این تصویرها به تلویزیون های پربیننده و فیلم های سینمایی نیز راه می یابند و سلیقه ی بصری بینندگان را تحت تاثیر قرار می دهند. امّا از زاویه ی بحث ما که بحث قدرت و فرایندهای تولید تصویر است، این تصویرها مشکلی برای قدرت های حاکم درست نمی کنند. قدرت های حاکم تنها به آن دسته از تصویرها حساس اند که محتوای سیاسی یا اجتماعی دارند و مسائلی را عیان می کنند که آنها مایلند پنهان بماند. این واقعیتی است که در حوزه ی تولید تصویر از رویدادهای سیاسی و اعمال خشونت و سرکوب به وسیله ی دروبین های کوچک و موبایل امکانی فراهم می کند برای ثبت تصویر لحظه هایی که بدون این امکان تکنولوژیک مسلماً نابود می شدند. در آینده، با بهبود کیفیت این دروبین ها، این امر از اهمیت باز هم بیشتری برخوردار خواهد شد. نمونه ای از این دست تصویرها، فیلم ضرب و شتم یک شهروند سیاهپوست آمریکایی به نام رادنی کینگ توسط پلیس لس آنجلس در سال 1992 بود که یک شهروند عادی با دوربین ویدئویی تصویربرداری کرده بود. تبرئه ی عاملان آن به پیدایش شورش هایی شهری گسترده سیاهپوستان انجامید. تصویرهایی که از اعتراضات خیابانی سال گذشته ی ایران توسط موبایل و دوربین های کوچک ضبط شد نمونه ی دیگری از تولید تصویرهایی هستند که مسلماً به مذاق قدرت خوش نمی آید. مسلماً این تصویرها اهمیت فرهنگی زیادی دارند و بخشی از خاطره ی ذهنی تاریخی ما را می سازند. علاوه بر این، گاه در کوتاه مدّت نقش موثری در سیر رویدادها بازی می کنند. امّا فراموش نکنیم که این تصویرها بیشتر در حوزه ی خبررسانی می گنجند تا هنر. و از همین جاست مفهوم شهروند خبرنگار که تصویر نقش روزافزونی در کارش پیدا کرده است و می توان در بحث جداگانه ای به آن پرداخت. اینها خواه نا خواه بر سلیقه ی بصری ما هم تاثیر می گذارند، امّا حکومت ها مشکل چندانی با این سلیقه ی بصری جدید ندارند و بیشتر نگران محتوای این تصویرها هستند. البته در بحث توزیع خواهیم دید که گسترش همین تصویرها چه اندازه مشروط و محدود است.
تکنولوژی های جدیدِ ثبت و ضبط تصویر متحرک مرزهای جهان قابل ثبت را از دو سو گسترش می بخشند. از یک سو تهیه ی تصویر از وجوه هرچه روزمره تر و خصوصی تر زندگی را امکان پذیر می گردانند و از سوی دیگر ثبت تصویر از حساس ترین و استثنائی ترین لحظه های زندگی اجتماعی را که قدرت های سیاسی مایل به پنهان کردن آن هستند ممکن می سازند. قدرت های حاکم تنها با این بخش دوّم مشکل دارند.
امّا در بحث تولید تصویر توسط آدم های معمولی و خروج از کنترل سرمایه ی بزرگ که با قدرت سیاسی پیوند دارد، نباید زیاد ذوق زده شویم. بیشتر کسانی که در خانه ی خود نشسته اند و به خیال خود فیلم کاملاً شخصی خود را تدوین می کنند، به شدّت تحت تاثیر سلیقه ای هستند که توسط شرکت های بزرگ فیلمسازی و ایستگاه های تلویزیونی بزرگ شکل گرفته است. امروز بیش از هر زمان دیگری تصور اینکه تدوین خوب چیست (تند، پر از پرش، پر از جلوه های بصری و صداهای غریب و ...) تحت تاثیر سلیقه ای است که طی سالیان دراز توسط ام تی وی ترویج داده شده و امروز به سبک غالب تلویزیون های دنیا بدل گشته است. همان موقع که ما گمان می کنیم داریم فیلم خودمان را می سازیم، چه بسا داریم نسخه ی بی کیفیت تر یا ضعیف تر فلان فیلم هالیوودی یا فلان برنامه ام تی وی را بازتکثیر می کنیم. فراموش نکنیم که قدرت سلطه ی خود را بیشتر از راه ایدئولوژی سازی و شکل دهی به الگوها و سلیقه ها و اندیشه ی توده های مردم (که در ضمن مخاطبان فیلم های شخصی ما هم هستند و ما ناچار سعی می کنیم نظر آنها را جلب کنیم) تداوم می بخشد تا با دخالت مستقیم و اعمال سانسور و زور آشکار. این شیوه ها مخصوص لحظات بحرانی و حاکمان ناشی و کم عقل هستند. در فیلمسازی هم الگوهای جاافتاده درباره ی تدوین خوب، بازی خوب، قاب بندی خوب توسط تکرار مدام و آموزش در ذهن هزاران فیلمساز آماتور جا خوش می کند. حالا اینها بگذار همه ی کارهای فیلم شان را هم خودشان بکنند و از وقت و پول خود مایه بگذارند، در نهایت همه مثل هم فیلم خواهند ساخت و در چارچوب هایی که برای قدرت پذیرفتنی است (تا آنجا که بحث فرم و سبک تصویرها مطرح است).
مفهوم دوربین- قلم در بنیاد خود یک تصور رمانتیک غیرقابل تحقق است. تولید فیلم (نه صرفاً ثبت تکه فیلم هایی که خودمان همن رغبت نکنیم دوباره تماشایش کنیم)، حتی اگر بتوان تصور کرد که همه ی کارهای آن را اعم از تصویربرداری و تدوین و صداگذاری و موسیقی و تصحیح رنگ و ... خود فیلمساز بکند (که این امر به معنای نابودی بخشی از لذت فیلمسازی به عنوان کاری جمعی خواهد بود)، به عنوان کاری دائمی و حرفه ای قابل تداوم نیست، چون دست کم کسی را می طلبد که بتواند زندگی اش را با هوا بگذراند و نیازی به خانه و پوشاک و خورد و خوراک نداشته باشد. فیلمسازی به هر رو چرخه ی  اقتصادی می خواهد و این ما را می رساند به بحث فروش فیلم و توزیع و نمایش که ما را مستقیم تر درگیر نهادهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان می کند.
تولید تصویر بدون مصرف آن، یک: قابل تداوم نیست و دو: شاید بتوان گفت به معنای اجتماعی اصلاً اتفاق نیافتاده است. شما فیلمی تولید کنید درباره ی موضوعی که باب میل قدرت نیست و آن را در کشو میزتان بگذارید. تا وقتی که کسی آن را نبیند انگار این فیلم اصلاً ساخته نشده است. یعنی به لحاظ فیزیکی هست، شما می توانید آن را در بیاورید و در کامپیوترتان بگذارید و تماشا کنید، امّا تا وقتی که تعداد قابل توجهی از افراد که بسیاری شان را شما اصلاً نمی شناسید آن را نبینند، فیلم شما از نظر اجتماعی وجود خارجی ندارد.

این نوشته ابتدا در دو ماهنامه نافه (شماره 2 | تیرماه 89) منتشر شده است.

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/05/18
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد