فصلنامه سینماحقیقت ۵

پرونده: اینترنت و سینمای مستند
حرفه مستندساز: پاتریشیو گازمن
شرح مستند: حلقه تصادم
گفت‌وگو با محمدحسن دامن زن، محسن استادعلی و جوی بوینک
نگاهی به مستندهای جایی برای زندگی، خانه‌ای در مه و...
کارگاه: مصاحبه در فیلم مستند
و...

مدیرمسئول: سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، سردبیر ارشد: علیرضا قاسم‌خان (زیر نظر معاونت تحقیقات و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی).
 
تحریریه:
سردبیر: امیر حسین ثنائی، دبیر تحریریه: مریم باقری، مدیر هنری: هامد جابر‌ها، عکس: مریم مجد با همکاری آرزو فتح الهی، ویراستار: حمیدرضا هدایت، مجری طرح: رای‌بُن مستند، شماره پنجم، بهار ۱۳۹۴، ۱۹۰ صفحه.


فهرست:
در آستانه (سردبیر)
رویداد‌ها و گزارش
یاد آلبرت مایسلز
یاد مرتضی ندایی
گزارش برگزاری نخستین جشنواره فیلم‌های علمی اهواز
از سالی که گذشت
پرونده: اینترنت و سینمای مستند
مقدمه‌ای بر اینترنت و جهان مستند (عطیه عطارزاده)
عرصه مستند دیجیتال: چالشی برای نظریه‌پردازان سینمای مستند (کرگ‌هایت)
رایانه به‌مثابه رسانه‌ای دیگر (گان‌تر هارتویگ، پروفسور استفان ممبر و یوجین تکر، مترجم: عمید راشدی)
مستند آنلاین (دنی بیرچال)
مستند و مستندسازی در عصر اینترنت و رسانه‌های نوین (علیرضا شفیعی)
تاثیرات مفاهیم و ساختارهای سینمای مستند بر فعالیت‌های مستند در اینترنت (ملاحت حسینی و ران واکاری)
نگاهی به فیلم «زندگی در یک روز» (عطیه عطارزاده)
یادداشتی بر مستند «ما»
فیلم مستند و اینترنت (مهدی گنجی)
آزادی اطلاعات در مستند «اینترنت باز مادرزاد» (روزبه کمالی)
معرفی نمونه‌هایی از مستندهای اینترنتی
حرفه مستندساز: پاتریشیو گازمن
مروری بر زندگی و آثار (ترجمه و تالیف: مریم باقری)
گفت‌وگو با گازمن (راب وایت، مترجم: سعیده منتظری)
تحلیلی بر نقش تصویر ویرانی در سه مستند گازمن (خوان کارلوس رودریگز، مترجم: فهیمه شرفی)
فیلم‌شناسی و گزیده جوایز
گفت‌وگو
گفت توگو با محمدحسن دامن زن (کیوان مهرگان)
گفت‌وگو با محسن استادعلی (امید نجوان)
گفت‌وگوی اختصاصی با جوی بوینک (امیر گنجوی و زینب حق‌شناس)
نگاه
نگاهی به مستند «جایی برای زندگی» (مهرزاد دانش)
نگاهی به مستند «خانه‌ای در مه» (مهرداد کوروش نیا)
نگاهی به فیلم مستند «هنر و مهارت» (ادوین آرنادین)
مروری بر مستندهای مهم سالی که گذشت (هادی علی پناه)
شرح مستند
گفت‌وگو با لوسی واکر، کارگردان مستند «حلقه تصادم» (انَ تامسون، مترجم: خاطره کردکریمی)
نگاهی به مستند «حلقه تصادم» (مارشا مک کردی، مترجم: امیرسهیل کردکریمی)
کتاب مستند
گفت‌وگو با احمد طالبی‌نژاد درباره کتاب «واقعه در قاب»
کتاب‌شناسی سینمای مستند در ایران، از ابتدا تا امروز
کارگاه: مصاحبه در فیلم مستند
خوب گوش کنیم (پی‌تر بیسترفِلد، مترجم: خاطره کردکریمی)
روایت داستان با مصاحبه (آرن رانن)
ده نکته مهم در مصاحبه (فیت فولر)
چگونگی پرسیدن سوال مناسب در یک مصاحبه
پیشنهاد
تولید
چکیده انگلیسی


+ فهرست اولین شماره
+ فهرست دومین شماره
+ فهرست سومین شماره
+ فهرست چهارمین شماره

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1394/03/05
به گروه فيس بوک ما بپيونديد