سینمای مستند: بازتاب یا بازاندیشی واقعیت؟

[ پوریا جهانشاد ]

همان طوری که اشاره شد، تفسیر فیلم‌برداری از مصادیق واقعی به عنوان رمزگان، به نظر تنها گریزگاهی است که برای تشخص بخشی به گونه‌ای از فیلم، تحت عنوان مستند، می‌تواند قابل اتکا باشد. وقتی ما این امر را به صورت اختیاری یا حتی از روی اجبار به‌علت عدم دسترسی به واقعیت و ...

... ادامه
سینمای مستند: بازتاب یا بازاندیشی واقعیت؟

[ پوریا جهانشاد ]

تحلیل ماهیت رسانه و نقشی که دوربین در بازنمایی جهان مادی ایفا می‌کند، این نکته را موکد می‌سازد که غالب گونه‌های سینمایی بر پایه‌ی ارجاعات کلی و دائمی به جهان پیرامون معنا می‌یابند و در این مورد به ندرت می‌توان فیلم‌هایی را یافت که هیچ ارجاعی به آن نداشته باشند.

... ادامه
سینمای مستند: بازتاب یا بازاندیشی واقعیت؟

[ پوریا جهانشاد ]

فیلم مستند فیلمی است که در آن میان تولید کننده از یک سو و تماشاگر از سوی دیگر، نوعی توافق ضمنی یا شبه قرارداد پدید می‌آید که مشمول فسخ پذیری است. اما دیدگاه مبتنی بر نام‌گذاری/ واقع نمایی چنین القا می‌کند که صرفاً دو نوع فیلم وجود دارد: داستانی و غیر داستانی.

... ادامه
سینمای مستند: بازتاب یا بازاندیشی واقعیت؟

[ پوریا جهانشاد ]

فیلم مستند فیلمی است که در آن میان تولید کننده از یک سو و تماشاگر از سوی دیگر، نوعی توافق ضمنی یا شبه قرارداد پدید می‌آید که مشمول فسخ پذیری است. اما دیدگاه مبتنی بر نام‌گذاری/ واقع نمایی چنین القا می‌کند که صرفاً دو نوع فیلم وجود دارد: داستانی و غیر داستانی.

... ادامه
سینمای مستند و مصداق واقعیت
[ پوریا جهانشاد ]

بسیاری بر این عقیده‌اند که فیلم مستند فیلمی است که در آن از مصادیق واقعی تصویربرداری شده است و به همین اعتبار تصور آن‌را دارند که چنین مصادیقی را مستقیما در فیلم کشف کنند. این انتظار به‌ظاهر ساده متضمن آن است که شی سینمایی را به‌جای شی واقعی بپذیریم و رسانه‌ی سینما را چونان ...

... ادامه
 
صفحه اول |  قبلی 3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی  | صفحه آخر
«رویاهای دم‌صبح»، بهترین فیلم جشنواره کانادایی
مستند «معرف» در جشنواره هات داکس
نمایش و نقد مستند «معرف»
انتشار فراخوان شرکت در درس‌گفتارهای صدا و موسیقی در سینمای مستند
«بافندگان خیال» در جشنواره فیلم مستقل «اسکاتلند»
به گروه فيس بوک ما بپيونديد